Alang sa tanan nga imong gitudlo sa ako, sa tanang tabang ug sa tanang tambag, daghang salamat! Akong kanunay giampo nga magpabilin kang anaa sa maayong panglawas. Ug akong gilaum nga mahimong malipayon ang pagsaulog ning adlaw sa mga amahan alang kanimo.

Happy Father’s Day Papa!